Bevezető

 

A honlap 2013-ban indult útjára. Szeretnénk, hogy az út legyen hosszú és tartalmas. Az oldal célja, hogy a gyakorlati teológia szempontjából problémaérzékeny és releváns kérdésekre igényes válaszokat adjon az egyház és a teológia tudományának jelen helyzetében, annak javára. A szerzőktől tudományos igényességet kérünk, az olvasónak pedig gyakorlati és teológiai hasznot kívánunk.

Az oldal szerkesztőbizottságának tagjai Dr. Fekete Károly, Dr. Kádár Ferenc, Dr. Nagy István és Steinbach József. Az oldal főszerkesztője Literáty Zoltán.

A gyakorlati teológia trinitariánus modellje (fordítás)

2012. szeptember 01., tárgyszavak:

  A gyakorlati teológia, amint Don Browning emlékeztet minket, az egyház szolgálatának belső magjával kezdődik, ahol két kérdés vetődik fel a tapasztal kríziséből: Mit kéne hát cselekednünk? és Hogyan kéne hát élnünk? Amíg ezek intenzíven gyakorlati kérdések, ugyanakkor alapvetően teológiaiak is.

Szerző: Literáty Zoltán

Kádár Ferenc: Az egyház itt és most. PhD disszertáció.

2012. június 30., tárgyszavak: Ekkléziasztika, egyház, ekkléziasztika

"Régóta kérdés számomra, hogyan lehet, hogyan kell az egyházról a gyakorlati teológai nyelvén beszélni. Az ekkléziasztika a gyakorlati teológia egyházzal foglalkozó tudománya. ...az egyházra, mint itt és most létező és működő valóságra tekint." (Részlet az előszóból. A Disszertáció PDF kiterjesztésben alább található.)

Szerző: Kádár Ferenc

Kocsev Miklós: Gyakorlati teológiai témák. Habilitációs értekezés.

2012. június 25., tárgyszavak: homiletika, szupervízió

A habilitációs értekezés a következő téziseket támasztja alá érvekkel: 1) szükség van hazai szinten is a gyakorlati teológia – teológiai tudományok közötti – pozíciójának, helyzetének meghatározására, és annak megerősítésére;
2) továbbá ebben a megerősített pozícióban kiemelni a homiletika kérdéskörét, mégpedig a kettős szubjektumra és ezek egymás közti kommunikációjára is koncentrálva;
3) valamint felmutatni a gyakorlati teológia területén is használható egyik újabb lehetőséget, a pasztorális szupervíziót, amely az egész lelkész-létünk egyik segítő támasza lehet. Ily módon az elmélet és a praxis szintjén ötvözve a külső és belső impulzusokat.

Szerző: Kocsev Miklós

Literáty Zoltán: Homiletika és retorika. PhD disszertáció.

2012. június 25., tárgyszavak: retorika, prédikáció, homiletika

A dolgozat célja, hogy egyfajta, (pontosabban másfajta) értelmezést adjon a két tudomány kapcsolatáról, amely túllép a 20. század eleji feszült kontextuson (pl. a pozitivista liberális teológia retorikaszemléletének bírálata az igeteológia által) és az elmúlt évszázad eredményeit (pl. új hermeneutika retorika megítélése) figyelembevéve új párbeszédre hívja a homiletika képviselőit is. Az "értelmezés" terminológiai átértelmezést is jelent. A "történelmi" érvek azt bizonyítják, hogy a két tudomány kapcsolata a bibliai időkben, a középkorban, a humanizmusban és jelenkorban is szorosan egybekapcsolódik.

Szerző: Literáty Zoltán

Logos Tés Akoés. Az ige megszólalása és megszólaltatása. - Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére.

2012. június 01., tárgyszavak: homiletika, prédikáció, igehirdetés

Logos Tés Akoés. Az ige megszólalása és megszólaltatása. - Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére. Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa, 2012.

Szerző: Hanula Gergely (szerk.)

A Reformátusok Lapjában 2013. február 24-én megjelent cikk

2012. február 27., tárgyszavak:

A Reformátusok Lapjában és a reformatus.hu oldalon 2013. február 24-én megjelent cikk tartalma ide kattintva elérhető.
Gyakorlatiteologia.hu címen új honlap indult az elmúlt hetekben. Az oldal főszerkesztőjét, Literáty Zoltán érdligeti lelkipásztort, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusát kérdeztük az új kezdeményezésről.

Szerző: Ad Min

Gyakorlati teológia az interneten

2012. február 05., tárgyszavak: Bemutatkozás

A tirek.hu, a Tiszáninneni Református Egyházkerület honlapjának rövid interjúja a gyakorlatiteologia.hu elindulásával kapcsolatban elolvasható itt.

Szerző: tirek.hu