Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„...senki meg ne tudja!”
(Mt 9,27–38)

27 Amikor Jézus továbbment onnan, követte őt két vak, akik ezt kiáltozták: Könyörülj rajtunk, Dávid Fia! 28 Amikor bement a házba, odamentek hozzá a vakok; Jézus pedig megkérdezte tőlük: Hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? Ezt felelték: Igen, Uram! 29 Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta: Legyen a ti hitetek szerint! 30 Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig megparancsolta nekik: Vigyázzatok, senki meg ne tudja! 31 De azok kimenve onnan, elterjesztették hírét az egész vidéken. 32 Alighogy ezek elmentek, íme, odavittek hozzá egy megszállott némát. 33 Miután kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma, a sokaság pedig elcsodálkozott, és ezt mondta: Sohasem láttak még ilyet Izráelben! 34 A farizeusok viszont ezt mondták: Az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. 35 Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. 36 Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. 37 Ekkor így szólt tanítványaihoz: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: 38 kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.

„...senki meg ne tudja!" (30). Miért parancsolja Jézus a meggyógyított vakoknak, hogy senkinek ne szóljanak a gyógyulásukról? Azért, mert majd a golgotai kereszten és a húsvéti üres sírnál lesz igazán nyilvánvaló, hogy kicsoda ő. Amíg nem találkozunk a feltámadott Jézussal, csak csodadoktornak tartjuk őt, hiszen hitünk is csak e világi hasznokra irányul: gyógyulásra, anyagi gyarapodásra, földi áldásokra. A feltámadott Jézus Krisztusba vetett hit szüli újjá az embert, és adja meg földi életünknek az örök élet üdvösséges távlatait.

RÉ 396 MRÉ 417


„Nem eszem, amíg el nem mondom a mondanivalómat.”[1]

(33) „Nem eszem, amíg el nem mondom a mondanivalómat.”* (1Mózes 24,28–49) SZOLGÁLATBAN ÁLLVA. – 1. Vendégszeretettel fogadták Ábrahám szolgáját Betúél házában, ahogy az abban a korban rendjén volt, és ahogy azt később Isten törvénye, majd Jézus Krisztus szeretetparancsa, tehát Isten Igéje elrendelte a vendégekkel, a „jövevényekkel” kapcsolatban (3Mózes 19,18; Lukács 10,27; Róma 15,7). A vendég, a jövevény azonban éppen attól vendég, hogy egy kiszámítható, meghatározott ideig tartózkodik közöttünk, megerősödik, majd tovább megy, hazamegy, és gondoskodik magáról (28–33). Csak egy ideig tudjuk hordozni a másik terheit (Galata 6,5). – 2. Lám, Ábrahám szolgája nem élt vissza ezzel a szeretettel. Sőt, nem is élt vele addig, amíg el nem végezte dolgát, el nem mondta jövetele célját; – azt, hogy miért jött, miként került ide, meddig marad (34–49). – 3. Ábrahám szolgája nem volt küldetéses ember, nem értette félre, nem értékelte túl feladatát, de ezt a feladatot szentül komolyan vette. Nem evett és nem ivott addig, amíg el nem végezte munkáját. Ez igen! Így kell. Nem tudok mit kezdeni azzal, amikor evéssel kezdünk, és elnehezülve csinálunk valamit, hogy aztán újra együnk… (33).

___

*SZOLGÁLATBAN ÁLLVA.

– 1. Vendégszeretettel fogadták Ábrahám szolgáját Betúél házában, ahogy az abban a korban rendjén volt, és ahogy azt később Isten törvénye, majd Jézus Krisztus szeretetparancsa, tehát Isten Igéje elrendelte a vendégekkel, a „jövevényekkel” kapcsolatban (3Mózes 19,18; Zsoltárok 146,9; Lukács 10,27; Róma 15,7; Zsidókhoz írt levél 13,2).

A vendég, a jövevény azonban éppen attól vendég, hogy egy kiszámítható, meghatározott ideig tartózkodik közöttünk, megerősödik; – majd tovább megy, hazamegy, és gondoskodik magáról (28–33).

Csak egy ideig tudjuk hordozni a másik terheit (Galata 6,5).

– 2. Lám, Ábrahám szolgája nem élt vissza ezzel a szeretettel.

Sőt, nem is élt vele addig, amíg el nem végezte dolgát, el nem mondta jövetele célját; – azt, hogy miért jött, miként került ide, meddig marad.

A krisztusi szeretet is csak kiszámítható keretek között gyakorolható ebben a világban.

Ez a tétel akkor is érvényes, ha a közvetlenül ránk bízottakért, kivételes esetekben pedig sokakért is készek lehetünk feláldozni önmagunkat, mert a minősített időben ez az Úr parancsa, mert küldetésben járunk, és a krisztusi szeretet akkor csak így élhető meg hitelesen.

Ez a kivétel azonban csak erősíti a fenti szabályt (34–49).

– 3. Ábrahám szolgája nem volt küldetéses ember, nem értette félre, nem értékelte túl feladatát, de ezt a feladatot szentül komolyan vette.

Ennyi elég lenne tőlünk is!

A szolga nem evett és nem ivott addig, amíg el nem végezte munkáját.

Ez igen! Így kell.

Nem tudok mit kezdeni azzal, amikor evéssel kezdünk, és elnehezülve csinálunk valamit, hogy aztán újra együnk…

Ez nem egészség, nem testsúly, nem küllem kérdése, hanem hit és hiteles szolgálat kérdése (33).

Persze, jó enni, inni; – és eljön majd a nagy vacsora bizonnyal (Lukács 14,15–16), addig azonban böjtölünk (Márk 2,19).

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Ez történik továbbiak →

Istent keresem

Mt 9,27–38

„...senki meg ne tudja!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink