Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik”
(Péld 2,1–15)

1 Fiam, ha megfogadod mondásaimat, és parancsaimat magadba zárod, 2 ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, 3 bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, 4 ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, 5 akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az istenismeret. 6 Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik. 7 A becsületeseknek jutalmat tartogat, pajzsot a feddhetetlenül élőknek. 8 Vigyáz a törvény ösvényeire, és híveinek útját megőrzi. 9 Majd megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az igazán jó út. 10 Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked. 11 Megfontolás őrködik feletted, értelem oltalmaz téged. 12 Megment a helytelen úttól és az álnokul beszélő embertől; 13 azoktól, akik elhagyják az egyenes ösvényeket, és sötét utakon járnak. 14 Örülnek, ha rosszat tehetnek, vigadnak a gonosz fonákságokon. 15 Ösvényeik görbék, útjaik hamisak.

„Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik" (6). Elgondolkoztató, hogy nincs új a nap alatt. A magát modernnek és felvilágosultnak tartó 21. századi ember ugyanazokba a csapdákba esik bele, mint évezredekkel korábban élt elődei. Nem kell Isten tanácsa, meg tudjuk oldani a problémáinkat nélküle is! Újra és újra megfeledkezünk arról, hogy tetteink gyümölcsét esszük (31). Itt az ideje naponta odaalázkodni Istenhez, hogy ő vezessen.

RÉ 236 MRÉ 392


„…idáig tartogattad a jó bort?” (János 2,1–12)

(10) „…idáig tartogattad a jó bort? (János 2,1–12) Ahogy telnek az évek, egyre TÜRELMETLENEBBEK leszünk. A hitéletben is jelen van ez a nyomorúság. Egyre izgatottabban és sóhajtozva várjuk üdvösségünk beteljesedését. Az Úr elkészítette már a legfőbb „jót”, az üdvösséget, de még egy kicsit érleli és tartogatja azt, mint egy gondos gazda a legáldottabb évjáratú borát. – 1. Jézus, a tanítványaival és az anyjával elment a kánai menyegzőre (1–2). Az Úr nemcsak részese földi örömeinknek, hanem ezeknek az örömöknek valójában Ő az ajándékozója. Semmiféle földi jó nincs az Úr ellenére, ha azt Őtőle kértük, kaptuk, fogadtuk el, és az Ő rendjének medrében élünk azokkal, ha annak itt az ideje. – 2. A földi jó azonban ideigvaló. A „földi menyegzőnek” egyszer vége lesz. Minden földi jó egyszer megfakul, elmúlik, megromlik, elfogy (3). „Hasadt” világunk természete ez, a bűn zsoldja. Itt minden múlandó (Róma 6,23). – 3. Jézus Krisztus első csodája, Kánában, amikor a vizet borrá változtatta, azt hirdeti, hogy egyedül Ő képes földi életünket is újra örömre hangolni, ebben az ellentmondásos világban is egyedül Ő képes nekünk újra életörömöt ajándékozni. – 4. De az Úr ennél többet ad, örök örömöt, örök menyegzőt, örök életet! Ez az öröm már a miénk, vagyis a legjobb bor már készen van, érlelődik, és hamarosan és végérvényesen a miénk lesz. Még tartogatja, érleli a bort, még érleli az életünket. Ez a tény mindenkor reménységgel, életörömmel vértez fel bennünket. – Urunk, azért már ne tartogasd sokáig legjobb borodat, megválásod kiérlelt borának teljességét. A kortyok is erőt adnak, de csapoljuk már meg a hordót.

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Ez történik továbbiak →Istent keresem

Péld 2,1–15

„Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink