Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„...az az Isten igazi kegyelme, amelyben álltok”
(1Pt 5)

1 A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedéseinek tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: 2 legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, 3 ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. 4 És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. 5 Ugyanúgy, ti, ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. 6 Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. 7 Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. 8 Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: 9 álljatok neki ellen a hitben szilárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. 10 A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. 11 Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. 12 Szilvánusz által, aki – mint gondolom – hűséges testvéretek, röviden írtam, bátorítva titeket és bizonyságot téve arról, hogy az az Isten igazi kegyelme, amelyben álltok. 13 Köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet és Márk, az én fiam. 14 Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, akik Krisztusban vagytok.

„...az az Isten igazi kegyelme, amelyben álltok" (12). Az üldözött keresztyéneket megkísértheti a Sátán, mint Keresztelő Jánost is a börtönben: vajon jól döntöttek-e, amikor életüket Jézus követésére szánták? Ne legyetek bizonytalanok, ne higgyétek, hogy azért szenvedtek, mert kiestetek a kegyelemből – bátorít az apostol (Róm 11,29). Isten igazi kegyelme, hogy nem kapjuk meg, amit megérdemelnénk: a kárhozatot, és megkapjuk, amit nem érdemlünk: az örök életet.

RÉ 193 MRÉ 169


„…visszahárította Isten minden gonoszságukat…” (Bírák 9,22-57)

(57) „…visszahárította Isten minden gonoszságukat…” (Bírák 9,22-57)* Szövevényes ez a történet, mint maga az élet: elég mindezeket kibogozni. - De a lényeget összefoglalja az Ige, mindjárt az elején (22-24), majd a végén (55-57): Isten megbüntette Abimeleket és Gedeont, korábbi vérontásukért, aminek eredménye valóságos népirtás, akik eddig összefogva kaszaboltak másokat, most egymást ölik. - A teológiai magyarázat: Isten megbünteti a vérontást, és nem csupán Jézus ismert Igéjét idézhetjük itt (Máté 26,52), hanem a Jelenések könyvét ugyanúgy (Jelenések 13,10), mint a mai igeszakaszt: Isten visszahárította rájuk minden gonoszságukat (57), ezért küldte a gonosz lelket közéjük, melynek nyomán hűtlenek lettek egymáshoz még a gaz gyilkosok is (22). - Nincs olyan származás, eszme, szent és igaz gondolat, vallás, hit és kegyesség, aminek okán, bárki is kezet emelhetne, bárkire is. Pedig ezt tesszük folyamatosan, falhoz állítjuk egymást láthatatlan és látható fegyverekkel. - Meg kellene végre térni igazán!

___

*A teljes magyarázat:

- Az emberi bűn Gedeon életében is szembetűnő, pedig Ő Isten választottja és küldötte, egy konkrét feladatra.

- Határtalanul tombol az emberi bűn, amikor a gonosz lesz úrrá a szívekben, és olyanok törnek hatalomra, akiket az Isten nem oda szánt.

- Egy neves ember, egy vele készült beszélgetés során azt nyilatkozta, hogy a legjobban attól fél, hogy világunk olyanok kezébe kerül, akik istentelenek és éppen ezért gonoszok.

- Ahol nincs jelen az élő Isten, ott virul a gonoszság. Abimelek, és Sikem városának esete kiváló példa erre, mert az történik, hogy akik korábban szövetségesek voltak mások legyilkolásában, azok most egymásnak esnek. Abimelek és Sikem városa együtt ölték meg Gedeon hetven fiát, vagyis Abimelek, a saját testvéreit ölette meg, az anyja testvéreivel, akik Sikemben éltek. Most azonban Sikem polgárai Abimelek ellen támadnak. Szövevényes ez a történet, mint maga az élet: szinte kérdésként merül fel, hogy ki kinek a házastársa és gyermeke, vagy éppen most ki kivel van és ki kicsoda ellen támad; - elég mindezeket kibogozni.

- De a lényeget összefoglalja az Ige, mindjárt az elején (22-24), majd a végén (55-57): Isten megbüntette Abimeleket és Gedeont, korábbi vérontásukért, aminek eredménye valóságos népirtás, akik eddig összefogva kaszaboltak másokat, most egymást ölik.

- A teológiai magyarázat: Isten megbünteti a vérontást, és  nem csupán Jézus ismert Igéjét idézhetjük itt (Máté 26,52), hanem a Jelenések könyvét ugyanúgy (Jelenések 13,10), mint a mai igeszakaszt: Isten visszahárította rájuk minden gonoszságukat (57), ezért küldte a gonosz lelket közéjük, melynek nyomán hűtlenek lettek egymáshoz még a gaz gyilkosok is (22).

- Nincs olyan származás, eszme, szent és igaz gondolat, vallás, hit és kegyesség, aminek okán, bárki is kezet emelhetne, bárkire is. Pedig ezt tesszük folyamatosan, falhoz állítjuk egymást láthatatlan és látható fegyverekkel.

- Meg kellene végre térni igazán!

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Ez történik továbbiak →

Istent keresem

1Pt 5

„...az az Isten igazi kegyelme, amelyben álltok” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink