Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„...a Mindenható lesz az aranyad..., a Mindenhatóban gyönyörködsz..."
(Jób 22,21–30)

21Légy bizalommal Istenhez, békülj meg vele, mert ennek jó eredménye lesz.
22Fogadd el szájából a tanítást, és szívleld meg mondásait!
23Ha megtérsz a Mindenhatóhoz, felépülsz, és eltávolítod az álnokságot sátradból.
24Porba dobod az aranyat, patak kövei közé az ófíri aranyat,
25és akkor a Mindenható lesz az aranyad és válogatott ezüstöd.
26Akkor majd a Mindenhatóban gyönyörködsz, és arcodat Istenhez emeled.
27Ha könyörögsz hozzá, meghallgat, te pedig teljesíted fogadalmaidat.
28Ha valamit elhatározol, meglesz, világosság ragyogja be utadat.
29Ha megaláztak, mondd azt, hogy gőgös voltál, mert azon segít Isten, aki lesüti a szemét.
30Még azt is megmenti, aki nem ártatlan, mert ha tiszta lesz a kezed, megmenekülsz.

Bízni Istenben, és megbékülni vele: ez maga a megtérés. Az Újszövetségben ennek útját Jézus Krisztusban kaptuk meg. Ettől kezdve érdekel Isten igéje, útmutatása (22). Változás áll be életünkben az anyagiak terén is (23–34), gondoljunk Zákeus megtérésére (Lk 19,8). Gondolkodásunk és érzelmi világunk is átalakul. Nemcsak tiszteljük, hanem szeretjük is Istent: „...a Mindenható lesz az aranyad..., a Mindenhatóban gyönyörködsz..." (25–26).

RÉ 353, MRÉ 235


„Menj el, vedd át a nyitott könyvet…” (Jelenések 10,8-11)

(8) „Menj el, vedd át a nyitott könyvet…” (Jelenések 10,8-11) Mennyei hang szól: vedd át a nyitott könyvet, Isten Igéjét az angyal kezéből (8-9). Fogd a nyitott Bibliát, neked is ez ad megoldást. Isten Igéje kezdetben édes, mert az ember meghallja a vigasztalását. Aztán az Ige keserű, mert rámutat a halálos bajra, mert előjönnek a nehéz Igék; azok, amelyek vádolnak, megítélnek, nekem jönnek, figyelmeztetnek, kiverik a pótszereket a kezemből. Az Ige keserű íze az egyház szolgálatára is vonatkozik: Isten elküldi az Övéit másokhoz, és nemcsak vigasztalni (11), hanem tanítani, vezetni, és prófétai módon feddeni! Isten Igéje végül sem nem édes, sem nem keserű, hanem életmentő és üdvözítő (10-11).

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.


Ez történik továbbiak →