Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„...lélekben és igazságban imádják az Atyát...”
(Jn 4,19–26)

19 Az asszony így felelt: Uram, látom, hogy próféta vagy. 20 A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. 21 Jézus így válaszolt: Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. 22 Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. 23 De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres. 24 Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. 25 Az asszony így felelt: Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. 26 Jézus ezt mondta neki: Én vagyok az, aki veled beszélek.

„...lélekben és igazságban imádják az Atyát..." (23). Istent így imádni csakis a Szentlélek által lehetséges. Isten Lelke által a saját lelkünk is a Szentlélek által „hangolttá" lesz, és így nem a saját „pszüchénk", érzéseink, akaratunk irányítanak bennünket. A krisztusi ember a Szentlélek által, lelki módon, de megalkuvás nélkül képviseli az igazságot. Az igazság pedig Jézus Krisztus.

RÉ 165 MRÉ 183


„Megsemmisülnek mindnyájan Egyiptom országában.” (Jeremiás 44)

(12) „Megsemmisülnek mindnyájan Egyiptom országában.” (Jeremiás 44)

Isten Igéje az Egyiptomba menekült júdaiaknak szólt, akikre KI FOG ÁRADNI AZ ISTEN HARAGJA.

– 1. Ahogy az istentelenség miatt rommá lett Júda és Jeruzsálem, úgy lesz rommá Egyiptom is, és mindazok, akik oda menekültek (1–14). Isten népe Egyiptomban jóllakott, ezért az egyiptomi ég királynőjének tömjénezett. Szerintük ugyanis éheztek, amikor nem tömjéneztek Egyiptom isteneinek. Ezért újra az ég királynőjének hódoltak (15–19). Ez a tömjénezés, ez a gondolkodás az Úr haragjának oka, amely rommá teszi a „húsra” indító, „húsos szívre” hizlaló Egyiptomot is (20–30).

– 2. Felismerjük! Ma is mindent ez irányít, ez a gyarló pszichikai, nem szentlelkes hadviselés. Isten népének körében is valójában mindent ez mozgat: jóllakni, élni, jobban élni, többet és még többet elérni, megélni. Még a kegyesség buzgóságát is ez a gyarló több „pörgeti”: – több hitet, több ébredést, több lángolást, több szívet, több alkalmat; – nem elég, ami van, nem jó, éhezünk; – több kell, jobb kell, más kell! Micsoda ítéletet érdemlő lelkület ez!

– 3. Mégis itt is, felragyog az Isten megtartó kegyelme, mert néhányan, népének tagjai közül, megmenekülhetnek majd (14; 28). Jöjj, Uram Jézus (Jelenések 22,20).

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Istent keresem

Jn 4,19–26

„...lélekben és igazságban imádják az Atyát...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →