Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„...a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj!"
(ApCsel 3,1–10)

1 Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, három órára. 2 Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit mindennap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet Ékes-kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. 3 Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. 4 Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta: Nézz ránk! 5 Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. 6 Péter így szólt hozzá: Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj! 7 És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, 8 felugrott, talpra állt, és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. 9 Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent. 10 Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom Ékes-kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt.

Ez a történet megmutatja, hogy az első gyülekezet életében a gyógyítás lelki ajándéka még mindennapos volt. Péter és János nem a saját nevükben tettek jót, hanem Jézus Krisztus gyógyított rajtuk keresztül. Ezért van jogosultságuk a világ számos országában működő keresztyén kórházaknak, és ezért fontos a hívő orvosok, nővérek, lelkigondozók szolgálata az egészségügyben. Általuk is enyhül a fájdalom és a kín. Mindezeken túl hisszük, hogy Jézus Krisztus mai is gyógyító Úr!

RÉ 9 MRÉ 9


„Később ismét fölvonultak a filiszteusok…” (2Sámuel 5,17–25)

(22) „Később ismét fölvonultak a filiszteusok…” (2Sámuel 5,17–25) VANNAK MEGOLDHATATLAN PROBLÉMÁK, amelyek újból és újból előtolakodnak. – 1. Isten népe számára ilyenek a „filiszteusok”,akik folyamatosan lesben állnak, támadásra készen. Hányszor tapasztaljuk, hogy konfliktusok hosszú évek után is előtolakodnak; sebek váratlanul felszakadnak; sértődések és vetélkedések pusztítanak folytonosan. Ugye, vannak olyan tapasztalataink, hogy bizonyos konkrét problémák akár a halálig is elkísérhetnek bennünket (17–18).* – 2. Dávid azonban az Úrhoz fordult, jeleket kért és kapott, hogy felvonuljon-e a filiszteusok ellen (19). Az Úr hatalmas győzelmet adott népének, mit amikor a víz áttöri a gátakat; – így sodorta magával a filiszteuskat az Úr, bálványaikkal együtt (20–21).** – 3. Csak az Úr által adatik győzelem. Megkérdezni az Urat, azt jelenti, hogy Őbenne bízunk, akárhogyan válaszol is (22–25). Jézus Krisztus legyőzte a halálos problémát, ezért az újból felbukkanó, mindennapi problémákkal többnyire már nem sok dolgunk van. Sokkal gyakrabban legyinthetnénk ilyenkor élő hittel, hiszen nem kell mindig felvenni a kesztyűt.

___

* Főleg, ha valaki egy időre „magasabbra” jutott ebben a gyarló világban, mint itt Dávid, akkor azonnal számos ellenség kerülhet elő…

** Aztán a filiszteusok ismét támadtak, és Dávid ismét megkérdezte az Urat, jelet kapott, valamint újabb győzelmet.

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.


Ez történik továbbiak →Istent keresem

ApCsel 3,1–10

„...a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj!" tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink