Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Mi a menny és föld Istenének szolgái vagyunk”
(Ezsd 5,6–17)

6 Ez a szövege annak a levélnek, amelyet Dárius királynak küldött Tattenaj, a Folyamon túli tartomány helytartója és Setar-Bóznaj meg hivatalnoktársai, a Folyamon túli tartomány tisztviselői. 7 Beadvánnyal fordultak ugyanis hozzá, melyben a következőket írták: „Dárius királynak teljes békesség! 8 Tudtára adjuk a királynak, hogy elmentünk Júda tartományába, a nagy Isten házához. Azt most kőtömbökből építik, és a falakra gerendákat helyeznek. Ezt a munkát gondosan végzik, és sikeresen folytatják. 9 Megkérdeztük az ott levő véneket, és ezt mondtuk nekik: Ki adott nektek parancsot arra, hogy ezt a templomot felépítsétek, és gerendázatát elkészítsétek? 10 Nevüket is megkérdeztük, hogy tudassuk veled, és megírjuk azoknak a férfiaknak a nevét, akik az élükön állnak. 11 Ők azonban ilyen szavakkal feleltek nekünk: Mi a menny és föld Istenének a szolgái vagyunk, és újjáépítjük ezt a templomot, amely sok évvel ezelőtt épült. Izráelnek egy nagy királya kezdte építeni, és be is fejezte. 12 Őseink azonban haragra ingerelték a menny Istenét, ezért ő Babilónia királyának, a káldeus Nebukadneccarnak a kezébe adta őket, aki ezt a templomot lerombolta, a népet pedig fogságba vitte Babilóniába. 13 De Círusnak, Babilónia királyának uralkodása első esztendejében parancsot adott Círus király, hogy Istennek ezt a házát építsék fel. 14 Sőt Isten házának az arany- és ezüstedényeit is, amelyeket Nebukadneccar elhozott a jeruzsálemi templomból, és bevitt Babilon templomába, előhozatta Círus király Babilon templomából, átadatta egy Sésbaccar nevű embernek, akit helytartóvá tett, 15 és azt mondta neki: Vedd át ezeket az edényeket, menj, és helyezd el a jeruzsálemi templomban, és az Isten háza épüljön fel a régi helyén! 16 Ekkor Sésbaccar el is jött, lerakta Isten házának az alapját Jeruzsálemben, és azóta egészen mostanáig épül, de még nincs készen. 17 Most azért, ha a király jónak látja, nézessen utána Babilóniában, a királyi kincstárban, hogy adott-e parancsot Círus király Isten jeruzsálemi házának a felépítésére, és a király erről szóló határozatát küldje meg nekünk!"

Isten néha furcsa módon kényszeríti népét hitvallásra: a feljelentőik felé kell összegezniük a meggyőződésüket: 1. „Mi a menny és föld Istenének szolgái vagyunk" (11) – nem embereké, nem királyoké. Mi annak az Istennek a szolgái vagyunk, akinek tulajdonai a hatalmas babiloni királyok is. 2. Mivel mi nem vettük komolyan a bűnt, megtörtük a vele való szövetséget, ő leromboltatta a templomunkat – mi ezt építjük újjá. Nekünk a vele való kapcsolat miatt fontos a templom.

RÉ 27 MRÉ 27


„Reménység nélkül is reménykedve hitte, hogy sok nép Atyjával lesz…”(Róma 4,13-25)

(18) „Reménység nélkül is reménykedve hitte, hogy sok nép Atyjával lesz…”(Róma 4,13-25) Érdemes lenne számba venni, hányféle „halál-szituáció” szorongat bennünket. Mire nézel: - a múló időre, az elhalt testre, a kiégett lélekre, a lehetetlen és gonosz körülményekre, és reménytelenül feladod; - vagy megragadod az Isten ígéreteit, és remélsz. Ez a hitben járás alapvető szituációja, amiben aztán imádkozni, zörgetni is tudunk. Pontosítsunk! Nem lehet bármit „feltámadás-témának” kijelölni, a magunk válogatása szerint, „érzelmi” alapon, csak azért, mert nekem valami „halálhelyzet” nagyon fáj, és abba beleerőltetem az Úr „feltámadás-erőit”. Vegyük tudomásul, hogy vannak olyan „halálügyek”, amelyek csak odaát oldódnak meg a hitben járók számára is. Ábrahám sem maga jelölte ki hitének tárgyát. Ebben is fontos az engedelmesség. Bízzuk Istenre, hogy mi az, amiben Isten már itt megmutatja a halál feletti hatalmát, és mi az, amivel kapcsolatban csak odaát. Sokféle halálhelyzet van. Uram, mutasd meg, miért könyörögjek, és mi az, amit az örök élet mindent megoldó reménységében békességgel elfogadjak és elengedjek?*

___

* Ha az Isten Ábrahám és Sára elhalt testéből életet tudott előhozni, - ha a Jézus Krisztust feltámasztotta a halottak közül, akkor mi is hihetjük, hogy miközben „halál-szituációk” vesznek körül bennünket, mi is merhetjük hinni, hogy Isten ma is életet támasztó Isten.

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.


Ez történik továbbiak →

Istent keresem

Ezsd 5,6–17

„Mi a menny és föld Istenének szolgái vagyunk” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink