Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Ha félek is, benned bízom!”
(Zsolt 56)

1 A karmesternek: „A messzi fák galambja" kezdetű ének dallamára. Dávid bizonyságtétele abból az időből, amikor a filiszteusok elfogták Gátban. 2 Légy kegyelmes hozzám, Istenem, mert bosszút lihegnek ellenem, szüntelenül támadnak és gyötörnek engem. 3 Ellenségeim szüntelenül bosszút lihegnek, sokan támadnak rám kevélyen. 4 Ha félek is, benned bízom! 5 Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?! 6 Szüntelenül elferdítik szavaimat, minden gondolatukkal rosszat akarnak nekem. 7 Összefognak, lesben állnak, lépteimet figyelik, mert az életemre törnek. 8 Megmenekülhetnek-e gazságuk ellenére? Taszítsd el haragodban e népséget, Istenem! 9 Te számon tartod bolyongásomat. Gyűjtsd könnyeimet tömlődbe, legyenek benne könyvedben! 10 Meghátrálnak majd ellenségeim, amikor hozzád kiáltok. Ebből tudom meg, hogy Isten velem van. 11 Istenben, akinek igéjét dicsérem, az Úrban, akinek igéjét dicsérem, 12 Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?! 13 Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal, megadom hálaáldozatomat. 14 Hiszen megmentettél engem a haláltól, lábamat az elbukástól, hogy járhassak Isten színe előtt az élet világosságában.

Sokféle veszéllyel van teletűzdelve az emberi életút. Mi sem vagyunk kivételek, nekünk is gyakran kell szembenéznünk veszélyekkel. Ez a zsoltár csodálatos útmutatást ad arról, hogy mit kell tennünk, amikor veszélyben vagyunk, és félelem járja át a lelkünket. Mind a mai napig érvényes az, ami a zsoltáros életében megoldást jelentett: „Ha félek is, benned bízom!" (4). Tudjuk, hogy azért bizakodhatunk mert: „...nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét" (2Tim 1,7).

RÉ 56 MRÉ 56


„Szükséges tehát, hogy a püspök legyen feddhetetlen…”(1Timóteus 3,1-7)*

(2) „Szükséges tehát, hogy a püspök legyen feddhetetlen…”(1Timóteus 3,1-7)* Milyen legyen a „püspök”, a gyülekezeti és egyházi vezető? – 1. Legyen igei-lelki vezető, aki mindenekelőtt tanításra alkalmas (2), és ehhez kapcsolódóan tud szeretni, aki vendégszerető, pásztori lelkületű. Tehát először is legyen az Ige szolgája. – 2. Aztán legyen hiteles vezető, vagyis feddhetetlen, tisztességes, megbízható (2); családi életében legyen példa (4-5). A feddhetetlenség nem tökéletességet jelent, hanem azt, hogy a tetten érhető bűnöktől mentes az élete, aki a kívülállók előtt is elfogadott (3). – 3. Legyen bibliai értelemben bölcs vezető, megfontolt (2), nem viszálykodó, hanem megértő, aki nem első indulatból dönt, és soha nem dönt személyes sérelemből, és az evangéliumot végképp nem erőszakosan, viszálykodást támasztva hirdeti, mert az Isten Igéje úgyis elvégzi azt az elválasztást, amit el kell végeznie. Nem pénzsóvár, mert itt bukik meg leginkább a bölcsesség (3). – 4. Végezetül legyen érett hitű vezető, ne újonnan megtért, mert azok könnyen felfuvalkodnak (6).**

___

* Magáról a tisztségről majd holnap szólunk. Tisztségekre nem szabad törekedni, viszont a még több szolgálatra törekedhetünk, és ha ez a szent, önzetlen törekvés egyezik az Isten elhívó akaratával egy konkrét területen, akkor abból egy időre látható tisztség is lehet. Mindig a tisztségben vizsgázunk igazán, hogy önmagunkat, vagy tényleg a Jézus Krisztus ügyét képviseljük-e. Minden gyarló emberi, önmegvalósító törekvés az egyházban szánalmas és nem kívánatos (1).

** Ez valóban így van ma is. Az újonnan megtértek heve mindent vinne, ha engednénk, mert ők aztán egyszerre mindent jobban tudnak, és ami előttük volt, az mind hiábavaló, majd most… Adj Urunk, ilyen vezetőket nekünk, a Te népednek!

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.


Ez történik továbbiak →

Istent keresem

Zsolt 56

„Ha félek is, benned bízom!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink