Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

"... jöjjön hozzám, és igyék!"
(Jn 7,37–39 )

37 Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! 38 Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. 39 Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a Lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg.

Hatalmas ígéretet és lehetőséget hirdet meg Jézus. Ő tudja, hogy mindannyian alapvetően szomjazunk, és erre a szomjúságra kínál nemcsak megelégítő, hanem másoknak is továbbadható üdítőt. Hogyan lehet ehhez hozzájutni? A Jézusban való hit által. Minden egyebet ő ad meg. Csak oda kell mennünk, és el kell kérnünk!

RÉ 162, MRÉ 152


„Add nekem a szívedet, fiam…” (Példabeszédek 23,29-35)

(26) „Add nekem a szívedet, fiam…” (Példabeszédek 23,29-35) Szándékosan „túlzok” most, hogy az Ige üzenete kidomborodhasson. Sok az irigy, ha csak valamid is van. Ezért nem kell semmi (1-5). Valójában rengeteg feleslegünk van, amiért gürcölünk. Többszörösét esszük, mint amire szükségünk lenne. Lássuk be, nem kell semmi több: a mindennapi kenyér elég (6-9). Ehhez azonban ki kellene vonulni a világból, ahogy a szerzetesek tették. Nem kellene család sem, mert az ember a gyermekei miatt is kiszolgáltatott. Úgy tűnik, egyelőre marad tehát egymás irigy szemlélése, marad a harc, saját családunk, javaink, életünk védelme, egyre inkább az érdekeink mentén; - és közben hirdetjük az Isten országát. De jó lenne e tekintetben felismerni Isten akaratát, és mint jó fiak, ahhoz igazodni, akár a Mennyei Atya kemény intését is elfogadva (10-25). Valójában pedig megtérés kellene, újjászületés, Krisztus; - legalább a „hívők” között, valósággal (26). Egyébként, légy gazdag, vagy szegény, kapaszkodj felfelé, szívd el a másiktól a levegőt, próbálkozz nővel (27-28) és borral (29-35), valójában az örök halál mélyen elvermelt fia vagy (27), akit nem lehet semmivel, semmiről meggyőzni, mindig folytatja ugyanott (35).

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Ez történik továbbiak →