Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát”
(Lk 9,18–27)

18 Történt, hogy amikor egyszer magában imádkozott, és csak a tanítványok voltak vele, megkérdezte tőlük: Kinek mond engem a sokaság? 19 Ők így válaszoltak: Keresztelő Jánosnak, de némelyek Illésnek, némelyek pedig azt mondják, hogy valamelyik régi próféta támadt fel. 20 Ő megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Péter így felelt: Az Isten Krisztusának. 21 Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt senkinek se mondják el. 22 Majd azt mondta, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. 23 Azután így szólt mindnyájukhoz: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem! 24 Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt. 25 Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi? 26 Mert aki szégyell engem és az én beszédeimet, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében. 27 Bizony mondom nektek, vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg addig a halált, amíg meg nem látják az Isten országát.

„Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát” (23). Ha követünk valakit teljes bizalommal és odaadással, akkor le kell győznünk magunkban az út kiválasztásának, valamint a tempó diktálásának vágyát. Aki Krisztus követésére vállalkozik, annak harcba kell szállni saját énjével, akaratával, vágyaival. Meg kell tagadnia óemberét: tudathasadást okoz, ha magunkat és őt is követni akarjuk. Mert Ézsaiástól is tudjuk, hogy „a ti utaitok nem az én utaim – így szól az Úr” (Ézs 55,8).

RÉ 455 MRÉ 480


„…nem megfelelő módon törekedtünk bánni vele.” (1Krónikák 15,1-15)

(13) „…nem megfelelő módon törekedtünk bánni vele.” (1Krónikák 15,1-15)* – 1. Dávid visszaállította a szövetség ládájára vonatkozó rendet, hiszen a ládát a léviták vihették, mert erre választotta ki őket az Úr! Vannak olyan szent szolgálatok, amiben csak azok vehetnek részt, akiket az Úr erre elhívott, és abba nem szabad másnak okoskodni sem, mert arra a szolgálatra nem őket választotta ki az Isten (2). – 2. Ránk tör a baj, ha nem megfelelő módon bánunk a ránk bízott dolgokkal (13). Ezért halt meg egy ember, amikor felkészületlenül az Úr ládájához ért. Nem lehetne elhívás nélkül, ismeret, szakértelem és hit nélkül semmihez sem nyúlni, főleg nem a szent dolgokhoz. – 3. Dávid a lévitákat is felkészítette elhívatásuk legszentebb szolgálatára, amikor a szent ládát Jeruzsálembe vitték: akiket az Isten, kegyelme által szentté tett, azoknak is szükségük van arra, hogy az igazán nagy feladatok előtt megszenteljék magukat.

___

* Dávid helyet jelölt ki az Isten ládájának, és védte addig is, amíg végleges helyére nem került (1).

– 1. Dávid visszaállította a szövetség ládájára vonatkozó rendet, hiszen a ládát a léviták vihették, mert erre választotta ki őket az Úr! Vannak olyan szent szolgálatok, amiben csak azok vehetnek részt, akiket az Úr erre elhívott, és abba nem szabad másnak okoskodni sem, mert arra a szolgálatra nem őket választotta ki az Isten (2). Ránk tör a baj, ha nem megfelelő módon bánunk a ránk bízott dolgokkal (13). Ezért halt meg egy ember, amikor felkészületlenül az Úr ládájához ért. Nem lehetne elhívás nélkül, ismeret, szakértelem és hit nélkül semmihez sem nyúlni, főleg nem a szent dolgokhoz.

– 2. Két típus van jelen a mi egyházunkban: Vannak a háttérben, kérésre szolgálók, akik igazán szeretik és segítik a lelkészt; - és vannak azok, akik túlbuzgó ötleteikkel csak kritizálnak, véleményeznek, de valójában abba szólnak bele, ami nem az ő dolguk, és bizonyára a saját szakmájukban ilyenfajta beleszólást illetéktelenek részéről elképzelhetetlennek tartanának.

– 3. Dávid a lévitákat is felkészítette elhívatásuk legszentebb szolgálatára, amikor a szent ládát Jeruzsálembe vitték: akiket az Isten, kegyelme által szentté tett, azoknak is szükségük van arra, hogy az igazán nagy feladatok előtt megszenteljék magukat.

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Istent keresem

Lk 9,18–27

„Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink