Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

"Te dobtál el engem – így szól az Úr"
(Jer 15,1–9)

1 De az Úr ezt mondta nekem: Ha maga Mózes és Sámuel állna is elém, akkor sem esne meg a szívem ezen a népen. Kergesd el őket, menjenek előlem! 2 Ha pedig megkérdezik tőled, hogy hová menjenek, ezt válaszold nekik: Így szól az Úr: Aki halált érdemel, a halálba, aki fegyvert, a fegyver elé, aki éhínséget, az éhínségre, és aki fogságot, az a fogságba! 3 Mert négyféle csapással büntetem meg őket – így szól az Úr: fegyverrel, amely gyilkolja, kutyákkal, amelyek marcangolják, az ég madaraival és a föld állataival, amelyek fölfalják és pusztítják őket. 4 Elrettentő példává teszem őket a föld minden országa számára amiatt, amit Ezékiás fia, Manassé, Júda királya művelt Jeruzsálemben. 5 Ugyan ki könyörül rajtad, Jeruzsálem, és ki szánakozik rajtad? Ki tér be hozzád, hogy megkérdezze, jól vagy-e? 6 Te dobtál el engem – így szól az Úr –, hátat fordítottál nekem. Ezért kinyújtom kezemet, és elpusztítalak, belefáradtam abba, hogy mindig megsajnáljalak. 7 Szélnek szórom őket szórólapáttal az ország városaiban, gyermektelenné teszem, elpusztítom népem, mert nem tértek meg útjaikról. 8 Özvegyei többen lesznek, mint a tengerparton a homok. Pusztítót hozok ellenük, anyára és ifjúra fényes délben; a félelemtől hideglelést bocsátok rájuk hirtelen. 9 Eleped a hétgyermekes anya, kileheli lelkét, idő előtt leáldozik napja, szégyen és gyalázat éri. Maradékukat kiszolgáltatom az ellenség fegyverének! – így szól az Úr.

Volt egy pont a történelemben, amikor „elfogyott" az Úr türelme, nem fogadta el a közbenjáró imádságokat (1), és nem szánta többé a népét (6). Jeruzsálem pusztulása még a maga szörnyűségében is csak előképe a világ végső ítéletének. Isten megújult türelmét ma az értünk könyörgő, feltámadt Krisztusnak köszönhetjük. Ne dobjuk el, ne fordítsunk hátat neki (6)!

RÉ 79, MRÉ 79


„De Jézus ezt mondta, valaki érintett engem…”(Lukács 8,40-48)

(46) „De Jézus ezt mondta, valaki érintett engem…”(Lukács 8,40-48) Elrejtőzve küzd betegségével egy asszony, tizenkét éve. Halmozottan hátrányos helyzetű, mert nő egy férfijogú társadalomban, mert olyan betegsége van, amit a mózesi törvény tisztátalannak nevezett (3Mózes 15,19-24), és mert betegsége testét, lelkét, idegzetét, egzisztenciáját tönkre tette, azaz sok gyógyítótól sokat szenvedett (43). Milyen eleven ez a történet, akárcsak manapság, mert aki beteg, annak titkolnia kell, amíg csak tudja, mert ha betegsége kiderül, akkor „leírják”, és onnantól kezdve rámehet mindene a betegségére. A vérfolyásos asszony, a lökdösődő tömegben hittel érinti az Úr ruhája szegélyét (44). Ez nem valami babonás mozdulat. Ez a beteg asszony tudja, kicsoda az Úr, kihez járul segítségért, kit érint, ki előtt borul le.* Az asszony nem a hitéért gyógyul meg, hanem a hite által, mert a hite is ajándék, és nem valamiféle érdem. A hit az a „kéz”, amellyel ma is megérintjük az Urat. Gyógyultan azonban már nem lehet többé elbújni. Jézus Krisztus megszólítja az asszonyt, előhívja, mert aki meggyógyult, annak elő kell jönnie és számot kell adnia reménységéről (45-48).

 


* Az Istené a gyógyító erő, amely Jézus Krisztusban öltött testet, ezért Ő ennek a gyógyító isteni erőnek a forrása, a hit pedig az a csatorna, amelyen keresztül a gyógyító kegyelem elér hozzánk.

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Ez történik továbbiak →