Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Uram, ne feddj meg haragodban”
(Zsolt 6)

1 A karmesternek: Mély hangú húros hangszerre. Dávid zsoltára. 2 Uram, ne feddj meg haragodban, ne ostorozz indulatodban! 3 Kegyelmezz, Uram, mert elcsüggedtem, gyógyíts meg, Uram, mert reszketnek tagjaim! 4 Lelkem is csupa reszketés, és te, Uram, meddig késel? 5 Fordulj hozzám, Uram, mentsd meg életemet, szabadíts meg, mert irgalmas vagy! 6 Mert a halál után nem emlegetnek téged, ki ad hálát neked a sírban? 7 Belefáradtam a sóhajtozásba. Egész éjjel könnyekkel áztatom ágyamat, könnyeimmel öntözöm fekvőhelyemet. 8 Szemem elhomályosodott a bánattól, fénye megtört sok ellenségem miatt. 9 Távozzatok tőlem mind, ti, gonosztevők, mert meghallotta az Úr hangos sírásomat! 10 Meghallgatta könyörgésemet az Úr, imádságomat elfogadta az Úr. 11 Megszégyenül és reszketni fog nagyon minden ellenségem, meghátrál és megszégyenül egy pillanat alatt!

„Uram, ne feddj meg haragodban" (2). A bűnben fogant, vétekben született ember méltó Isten haragjára és ítéletére, hiszen egész személyiségével rosszra hajlik, képtelen a maga erejéből a jóra, így szüntelenül áthágja Isten törvényét. Mindezek miatt halált és kárhozatot érdemelne – a régi szép bűnbánati imádság szerint. Megvallva bűneinket, adventben adjunk hálát azért, hogy eljött értünk Isten Fia, éppen azért, hogy ne maradjon rajtunk Isten haragja (Jn 3,36).

RÉ 304 MRÉ 182


„… az ajándékozás és elfogadás viszonyában…” (Filippi 4,10-23)

(15) „… az ajándékozás és elfogadás viszonyában…” (Filippi 4,10-23) Gondoskodni a másikról (10). Erős az olyan ember, hitben is erős, akinek már nem csupán saját magára van gondja, hanem egyre többet tud a másik emberre figyelni: elsősorban szeretteire, a rá bízottakra. Pál családja a filippi gyülekezet volt. – Az apostol azonban ezzel a szeretettel soha nem élt vissza, hiszen tudott bővelkedni és szűkölködni is. Őneki a Jézus Krisztusban mindenre volt ereje (11-13). – Mégis, az ajándékozás és elfogadás viszonya minősít valójában egy kapcsolatot (14-18). Aki odáig keseredik, hogy mindenkitől visszavonul, és senkitől nem képes elfogadni semmit, ott nagy a baj. – Amit mi emberek adhatunk egymásnak, az valójában „jelképes” segítség, mert végül érdemben segíteni nem tudunk. Mindenkinek magának kell a terheit cipelni, hordozni, majd abba egyszer belehalni. De isteni erővel ruház fel az, ha vannak olyanok, akik ebben bátorítanak, részben támogatnak, rám mosolyognak. Az emberi bűn tömören megfogalmazva nem más, mint halálos durvaság, aminek van istentelen, vallásos és hívő köpönyege is. Mindegyik öl. Az irgalom gyógyít és segít belekapaszkodni az örök kegyelembe. Az Úr az egyedül, aki szükségeinket betölti, az Ő mérhetetlen gazdagsága szerint (19-20).

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.


Ez történik továbbiak →

Istent keresem

Zsolt 6

„Uram, ne feddj meg haragodban” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink