Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„...titokban nem beszéltem semmit"
(Jn 18,19–23)

19 A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. 20 Jézus így válaszolt neki: Én nyilvánosan szóltam a világhoz: én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mind összegyűlnek, titokban nem beszéltem semmit. 21 Miért engem kérdezel? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik: íme, ők tudják, mit mondtam. 22 Amikor ezt mondta, az ott álló őrök közül az egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt: Így felelsz a főpapnak? 23 Jézus így válaszolt neki: Ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt, ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem?

„...titokban nem beszéltem semmit" (20). Jézus tanítása és a keresztyén evangélium mindig a legszélesebb nyilvánosság előtt hirdettetik. Az ApCsel egyik kulcsmotívuma is a „nyilvánosan, bátran" (2,29; 4,13.29; 28,31) hirdetett ige. Már Pál apostol sem szégyellte az evangéliumot (Róm 1,16), és nekünk sem szabadna, semmilyen körülmények között. Jézus higgadt tárgyilagossággal viseli a hazug számonkérést. Legyen példánk ebben is!

RÉ 330, MRÉ 211


„…tisztátalanná tették azt…gyalázatossá tették szent nevemet” (Ezékiel 36,1-21)

(16-20) „…tisztátalanná tették azt…gyalázatossá tették szent nevemet” (Ezékiel 36,1-21) Ez a tisztátalanság soha nem erkölcsi tisztátalanság, az „csak” következmény. Ez a tisztátalanság nem is vallási, rituális tisztátalanság. Az ember akkor lesz tisztátalan, amikor elfeledkezik az élő, teremtő Istenéről, saját életének forrásáról és beteljesítőjéről, eredetéről és céljáról, kezdetéről és végéről (16-19). Isten saját dicsőségének, szent nevének védelme miatt könyörül népén, hogy azok gyalázatos sorsa miatt az istentelenek ne gyalázzák még jobban az Ő nevét (20-21). Istent ne akarjuk emberi logikával megérteni, miszerint Isten önző módon védi a saját dicsőségét. Vegyük tudomásul, Isten dicsősége a világ tengelye, az egyetlen biztos pont.* Jézus Krisztusban ez a kegyelmes dicsőség a golgotai kereszten és a húsvéti üres sír csodájában mutatkozott meg: ítélet és kegyelem egyszerre, az ítéletben is kegyelem.**

 


* Micsoda kegyelem, Isten ugyanis önmaga dicsőségének védelmében valójában a világát, benne az embert is óvja, saját népére tekintettel; úgy, hogy saját népe még nem változott meg igazán.

** Megtisztulni nem erkölcsi kérdés, az csak ráadás; az igazi megtisztulás Isten ismerete, dicsőségének elismerése és szolgálata; mert egyedül ezzel szolgáljuk mi is az életet. Kálvin Genfi Egyházának Kátéja világosan fogalmaz. Mi az emberi élet fő célja? Isten megismerése. Miért mondod ezt? Mivel azért teremtett és helyezett minket a világba, hogy bennünk dicsőíttessék. Kötelességünk tehát, hogy életünket, melyet Őtőle vettünk, dicsőségére fordítsuk. Ha ez megszűnik, boldogtalanabbak vagyunk az állatoknál.

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Letölthető hittan-anyagok

A lenti linkre kattintva letölthető az állami általános iskolákban és hatosztályos gimnáziumokban végzett hittanoktatás-szervezést segítő szórólap, a gyülekezeteknek megküldött plakát nyomtatható változata, illetve újdonságképpen a református hit- és erkölcstan oktatást bemutató szakmai anyagok (PowerPoint) .

 

Letölthető hit- és erkölcstan szórólap, plakát és bemutató előadás

Ez történik továbbiak →