Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„...a Bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya”
(Jel 17)

1 Odajött hozzám az egyik a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, és így szólított meg engem: Jöjj, megmutatom neked a nagy parázna büntetését, aki a nagy vizek mellett ül, 2 akivel paráználkodtak a föld királyai, és paráznaságának borától megrészegedtek a föld lakói. 3 És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam, hogy egy asszony ül egy skarlátvörös fenevadon, amely tele volt istenkáromló nevekkel, és hét feje és tíz szarva volt. 4 Az asszony bíborba és skarlátba volt öltözve, arannyal, drágakővel és gyöngyökkel ékesítve, kezében aranypohár, tele utálatossággal és paráznaságának tisztátalanságaival, 5 és a homlokára írva ez a titokzatos név: A nagy Babilon, a föld paráznáinak és undokságainak anyja. 6 Láttam, hogy az asszony részeg a szenteknek és Jézus vértanúinak vérétől, és amikor láttam őt, nagyon elcsodálkoztam. 7 Ezt mondta nekem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom neked az asszony titkát és a fenevadét, amely hordozza őt, és amelynek hét feje és tíz szarva van. 8 A fenevad, amelyet láttál, volt és nincsen, de fel fog jönni az alvilágból, és elmegy a kárhozatba. És csodálkoznak a föld lakói, akiknek nincs beírva nevük az élet könyvébe a világ kezdete óta, amikor látják, hogy a fenevad volt és nincsen, de megjelenik. 9 Itt van szükség az értelemre, amelyben bölcsesség van. A hét fej hét hegy, amelyen az asszony ül, és ez hét királyt jelent: 10 öt elesett, az egyik már uralkodik, a másik még nem jött el, és miután eljön, kevés ideig maradhat. 11 A fenevad pedig, amely volt és nincs: ő a nyolcadik, a hét közül való, és elmegy a kárhozatba. 12 A tíz szarv, amelyet láttál, tíz király, akik még nem kaptak királyságot, hanem a fenevaddal együtt kapnak királyi hatalmat egyetlen órára. 13 Ezeknek közös szándékuk az, hogy felajánlják erejüket és hatalmukat a fenevadnak. 14 Ezek a Bárány ellen fognak harcolni, a Bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és akik vele vannak, azok az elhívottak, a választottak és a hűségesek. 15 Az angyal így folytatta: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna asszony ül: a népek és a seregek, a nemzetek és a nyelvek. 16 A tíz szarv, amelyet láttál, és a fenevad meg fogják gyűlölni a paráznát, kifosztják és mezítelenné teszik, húsát lerágják, őt pedig tűzben elégetik. 17 Mert az Isten adta szívükbe, hogy végrehajtsák szándékát, hogy szándékuk egy legyen, és felajánlják királyságukat a fenevadnak, míg be nem teljesednek az Isten igéi. 18 Az asszony pedig, akit láttál: a nagy város, amelynek királyi hatalma van a föld királyai fölött.

„...a Bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya" (14). Ha valaki hallotta már Händel Messiás című oratóriumát, az tudja, hogy a zárótételben hangzik fel ez a bibliai vers. A zeneszerző bizonyságtétele. De lehet a te bizonyságtételed is. A Bárány Jézus győz, övé a végső szó. Ő az uraknak Ura és a királyoknak Királya. Mi a győztes oldalán állunk.

RÉ 485 MRÉ 279


„…örvendezz mindannak a jónak, amit Istened, az Úr ad neked és házad népének…” (5Mózes 26)

(11) „…örvendezz mindannak a jónak, amit Istened, az Úr ad neked és házad népének…” (5Mózes 26)* Amikor Isten elé járulunk. – 1. Bizonyságot teszünk Isten bőkezűségéről (1-4). Adj hálát minden napért! – 2. Megemlékezünk hűségéről (5-9). Itt olvassuk Isten népének hitvallását, amelyet továbbadtak gyermekeiknek: milyen hatalmasan emelte fel őket, kicsinyeket, és szabadította meg őket az Úr. – 3. Dicsőítjük az Ő egyedülálló voltát (10-11). Aki leborul az Úr előtt, az valódi örömre emeltetik fel; aki azonban „idegeneknek” hódol, az mélyebbre és mélyebbre kerül. – 4. Engedelmeskedünk parancsolatainak (11-19), hiszen az Ő kegyelme nem olcsó, hanem drága kegyelem, amely látható gyümölcsökben, hiteles tettekben mutatkozik meg, minden nyomorúságunk ellenére is. Igenis, kegyelme által az Ő szent népévé leszünk. Nem azért, hogy a többi nép fölé emeljen bennünket (19). De aki szentté lesz, az mássá lesz, mint a többiek. Ez nem tudatos cél, hanem áldott következmény. Igenis van különbség szent és tisztátalan között; van különbség a „káromkodó kocsis” és a még szavak nélkül is imádkozó ember között.

___

* A teljes magyarázat:

Amikor Isten elé járulunk.

– 1. Bizonyságot teszünk Isten bőkezűségéről (1-4). Adj hálát minden napért, és minden napon azért a földért, ahol élsz, ahol a mindennapi kenyeret kapod, amely életet, hordoz, megtart, hogy léted „nagyobb” ajándékaira is tekinthess, miután volt mit enned. A hálaadás minden elégedettség és „boldogság” kezdete, még akkor is, ha nem Isten bőkezűségét, hanem súlyos kezét tapasztaljuk.

– 2. Megemlékezünk hűségéről (5-9). Itt olvassuk Isten népének hitvallását, amelyet továbbadtak gyermekeiknek: milyen hatalmasan emelte fel őket, kicsinyeket, és szabadította meg őket az Úr, nekik ajándékozva az Ígéret földjét.

– 3. Dicsőítjük az Ő egyedülálló voltát (10-11), mert aki az egyetlen élő Isten elé járul, az szabadító irgalmából részesül, és valódi örömöt kap, háza-népével együtt. Aki leborul az Úr előtt, az valódi örömre emeltetik fel; aki azonban „idegeneknek” hódol, az mélyebbre és mélyebbre kerül. Olyan fontos itt is ez a gyakori kifejezés, „én és házam népe”; vagyis az Úr nem hagyja házunk népét sem, a ránk bízott szeretteinket sem az Ő ismerete nélkül, csak ne szűnjünk meg értük imádkozni.

– 4. Engedelmeskedünk parancsolatainak (11-19), hiszen az Ő kegyelme nem olcsó, hanem drága kegyelem, amely látható gyümölcsökben, hiteles tettekben mutatkozik meg, minden nyomorúságunk ellenére is. Igenis, kegyelme által az Ő szent népévé leszünk. Nem azért, hogy a többi nép fölé emeljen bennünket (19). De aki szentté lesz, az mássá lesz, mint a többiek. Ez nem tudatos cél, hanem áldott következmény. Igenis van különbség szent és tisztátalan között, van különbség a „káromkodó kocsis” és a még szavak nélkül is imádkozó ember között.

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.


Ez történik továbbiak →

Istent keresem

Jel 17

„...a Bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink