Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Isten keze..."
(Jób 19,21–29)

21Könyörüljetek, könyörüljetek rajtam, barátaim, mert Isten keze vert meg engem!
22Miért üldöztök, mint az Isten, miért nem elégedtek meg testemmel?
23Bárcsak leírnák szavaimat, bárcsak följegyeznék egy könyvbe,
24vas íróvesszővel és ólommal minden időkre kősziklába vésnék!
25Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött,
26s ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent.
27Saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem más, bár veséim is megemésztetnek.
28Ha ezt mondjátok: Mivel kényszerítsük őt, hogy megtaláljuk bajának a gyökerét,
29akkor rettegjetek a fegyvertől, mert a harag fegyveres büntetést szül, és megtudjátok, hogy van ítélőbíró.

„Isten keze..." (21). Életünk eseményeit nem a véletlen, személytelen sorshatalmak, hanem Isten akarata irányítja. Ha Jób panaszkodik is bajai miatt, ebben nem kételkedik. Ez vezeti el a végső vigasztaláshoz: Isten hatalma nincs a mulandóságnak alávetve, ezért a Megváltó él akkor is, ha testünk a halál martalékául esik. Isten hatalmának tudata így válik a végső reménység forrásává.

RÉ 356, MRÉ 227


„...ürömmé lett a vizek harmada..." (Jelenések 8,7-13)

(10) „...ürömmé lett a vizek harmada..." (Jelenések 8,7-13) Isten szava halk és szelíd (1Királyok 19,12), de soha nem erőtlen, hanem mindennél nagyobb hatalom. Ez a szelíd hatalom megérint; nem csak simogatva, hanem felrázva is. Ezt olvassuk itt. Az angyalok megfújják az ítélet trombitáit, és természeti csapások érik a szárazföldet, a vizeket, az égboltot. A természet felett „uralkodhat" az ember, de mindig tudnia kell, a világ Ura az élő Isten, az ember csak művelésre és őrzésre kapta azt. Elfelejtettük az Urat, félreértettük a feladatot, felelőtlenül uralkodni kezdtünk. Ezért, noha folyamatosan szól az Úr, egyszer csak megráz! A csapás azonban mindig harmadrészt érint, kétharmad rész kíméletet nyer. Ezek a csapások figyelmeztetések, megtérésre, megmenekülésre hívnak. Isten ítéletében ott van a kegyelme, amely kicsírázik és körülfogja az ítéletet. Ezek a csapások Isten világmegváltó tervének részei. Isten ítélete rádöbbenti az embert, hogy milyen kicsiny, és csak az Úrhoz menekülhet (Zsoltárok 11,1-2). Ürömmé tettük az életet, Isten azonban a feltámadott Krisztusban kinyilvánította, hogy örömöt akar. Ma is szól, megráz, ébreszt, hív! Mi kell még?!

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.


Ez történik továbbiak →