Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„...mert hű az, aki ígéretet tett"
(Zsid 10,19–39)

19 Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által, 20 azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; 21 és mivel nagy papunk van az Isten háza felett: 22 járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, 23 a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. 24 Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. 25 Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. 26 Mert ha szándékosan vétkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor nincs többé bűneinkért való áldozat, 27 hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. 28 Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. 29 Mit gondoltok: mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten Fiát lábbal tiporja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem Lelkét megcsúfolja? 30 Mert ismerjük azt, aki így szólt: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek." És ismét: „Az Úr megítéli az ő népét." 31 Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. 32 De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet álltatok ki. 33 Mert gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, és társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanez történt. 34 A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. 35 Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. 36 Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret: 37 „Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. 38 Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem." 39 De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.

„...mert hű az, aki ígéretet tett" (23). Ez a kijelentés nem Isten hozzánk való hűségéről, végképp nem a mi Isten iránti hűségünkről, hanem Isten jellemvonásáról szól. Ő hű és igaz, ezért teljes bizonyossággal támaszkodhatunk ígéreteire. „Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, minden útja igazságos. Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő" (5Móz 32,4). Bárcsak ne kételkednénk ma sem az ő szavában!

RÉ 458, MRÉ 463


„…ő válaszolt nekik…” (Zsoltárok 99)

(6) „…ő válaszolt nekik…” (Zsoltárok 99) AZ ÚR VÁLASZOL NEKÜNK. - „Nagy” ez az Úr, aki válaszolt Isten népének. Ő az, aki magasan fölötte van minden népnek, aki megmutatja, mi a helyes (1-5). - Ő azért válaszolt népének, mert segítségül hívták az Úr nevét. A választottság jele, ha valaki segítségül hívhatja az Úr nevét; ez a „lehetőség” felülről való ajándék; az üdvösség jele (6). - Az Úr válasza nemcsak tényleges segítséget jelent, miként a választott népet vezette Isten a pusztában, hanem annak képességét is, hogy megtarthatták az Úr rendelkezéseit mindenkor (7). - Isten Jézus Krisztusban válaszolt nekünk igazán, amikor megbocsátott, bár bűneink itteni következményét el kellett hordoznunk (8). Magasztaljuk az Urat, hogy nem hagyta meddő életünket válasz nélkül, és, hogy ez a válasz Jézus Krisztus (9).*

 


* Mi minden kiderül a másikról, ha egy kicsit többet együtt vagyunk, beszélgetünk, netán egy szobában kényszerülünk aludni. Kiderül, hogy mindenkinek van gyenge pontja, ahol meddő az élete. Magasztaljuk az Urat, hogy nem hagyta meddő életünket válasz nélkül, és, hogy ez a válasz Jézus Krisztus (9).

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Ez történik továbbiak →