Missziós munkatársak

A Magyarországi Református Egyház fontosnak tartja a kapcsolatok erősítését és elmélyítését partneregyházaival. Ennek keretében egyházunkban több külföldi missziós munkatárs végez szolgálatot. Többek között amerikai, kanadai és koreai misszionáriusok kapcsolódnak be a gyülekezetek szolgálatába, tevékenyen részt vesznek egyházunk cigány- és menekültmissziójában.

Dick és Carolyn Otterness – Amerikai Református Egyház

Az Amerikai Református Egyház munkatársai, Dick és Carolyn Otterness tanácsadóként segítik azon önkéntesek munkáját, akik a magyarországi és kárpát-medencei cigánymisszióban szolgálnak. Ökumenikus keresztyén szervezetekkel is együttműködnek annak érdekében, hogy roma testvéreink saját gyülekezeteket hozhassanak létre, és hogy a már működő gyülekezetek közötti kapcsolatok is erősödhessenek. Továbbá fontosnak tartják, hogy biztosítsák roma testvéreink számára az egészségügyi ellátást és az oktatást, segítsék későbbi elhelyezkedésüket, esetleg kisebb üzletek elindításában is támogassák őket.

 

Kathy and Joe Angi – Amerikai Presbiteriánus Egyház Nőszövetsége

Kathy jelenleg három projektben is szolgál, melyek közül kettő Kárpátalján működik. Egyik ilyen a Nőszövetség által vezetett program, melyben a helyi cigányasszonyok saját kezűleg készített kosaraikat adják el. A másik program keretében vízszűrő berendezéseket szerelnek be a szegény térségekben, ezáltal segítve az ottani lakosok tiszta vízhez jutását. Kathy szintén tagja a „We Belong" (Összetartozunk) című agyag előkészítő csoportjának. Ezen közös amerikai-magyar missziós kiadvány célja, hogy segítséget nyújtson nyitott és befogadó gyülekezetek indításához. Kathy férje, Joe már nyugdíjas, de elkíséri feleségét utazásaira, amelyek évi két-három, körülbelül két hónapos európai tartózkodást jelentenek.

 

Chae Hwa Jeong – Koreai Presbiteriánus Egyház (PCK)

Chae Hwa Jeong feleségével, Jung Hye Yung-gal és három gyermekével 2003. január 22-én költözött Magyarországra, hogy a Magyarországi Református Egyház missziós munkatársaként szolgáljon hazánkban. A Greater Grace Nemzetközi Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban tart bibliaórákat, tevékenyen részt vesz egyházunk cigánymissziójában és lelkészként szolgál a budapesti Koreai Presbiteriánus Gyülekezetben. Célja a Koreai Presbiteriánus Egyház és a Magyar Református Egyház közötti együttműködés elmélyítése, ennek részeként testvérgyülekezeti kapcsolatok kiépítése. Chae Hwa Jeong szeretne minél többet tanulni Magyarországról és egyházunkról, részt venni a magyarországi romák társadalmi integrációját segítő programokban és a hajléktalanok megsegítésében.

 

 Kim Seon Koo – Koreai Köztársaság Presbiteriánus Egyháza (PROK)

Mr. Kim feleségével 2013 nyarán kezdte meg szolgálatát egyházunknál. A budapesti Károli Gáspár Egyetemen teljesít szolgálatot, mely intézmény Kelet-Ázsiai Nyelvek Intézetében tanít koreai nyelvet és koreai egyháztörténetet. Emellett támogatja a budapesti koreai presbiteriánus közösséget, részt vesz az MRE cigánymissziójában, és megszemélyesíti a PROK-MRE együttműködést. Seon Koo Kim és neje öt évig szolgálnak Magyarországon. 

 

Amy Lester – Krisztus Tanítványai Egyház (Disciples of Christ) / Global Ministries

Amy Lester a Global Ministries világmissziós szervezet nemzetközi gyakornoka, az amerikai Krisztus Egyesült Egyháza (UCC) és a Krisztus Tanítványai Egyház (Disciples of Christ) közös tengerentúli missziós munkatársa. Munkájával a Magyarországi Református Egyház Külügyi Irodájának angol nyelvű kommunikációját segíti. Amy magyarországi szolgálata egy évig tart.

Istent keresem

4Móz 14,1–25

„Csak az Úr ellen ne lázadjatok...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →