A mennybemenetelről

A mennybemenetelről

„Van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus..." Ő képvisel minket, akik benne hiszünk. Sándor Töhötöm írása mennybemenetel ünnepére.

„A művészvilág sorsa a kereszténység számára is egy kihívás”

Kép: „A művészvilág sorsa a kereszténység számára is egy kihívás”
Füzesséryné Dudás Eszter brácsaművész, szólamvezető, szólista, művész-tanár, a nemzetközileg is ismert Crescendo Nyári Akadémia és Fesztivál társalapítója és elnöke. Vele beszélgettünk művészet és hit kölcsönhatásáról az immár tizennegyedik alkalommal megrendezésre kerülő programsorozat kapcsán.

Küldetés

Huszonöt éve gyógyító közösségben

Az intézmény idei jubileumát május 13-án családi majálissal ünnepelték meg a gyermekkórház dolgozói és hozzátartozóik.

Híd épült a játszótéren

Szorgos kezek ásták a játszótér homokozóját, gereblyéztek, sepregettek, szépítgették a város szívében lüktető talpalatnyi területet.

A világban

Hívő közösségek és a környezetvédelmi mozgalmak

Az Edinburghi Egyetem, az Egyesült Királyság Művészet és Bölcsészet Kutatótanácsa, valamit az Európai Keresztyén Környezetvédelmi Hálózat közös szervezésében került sor egy három napos szimpóziumra május 18–20 között, amelyen a hívő közösségek teremtésvédelmi tevékenysége került fókuszba.

Egység napja

„Őrizd a várat!”

Ez volt az igei mottója a Magyar Református Egyház ez évi egységünnepének, amelyet május 20-án rendeztek meg Nagyváradon, a nemrégiben felújított erődben. A Kárpát-medence egészéből összegyűlt több ezer fő részvételével zajló esemény igehirdetője és szónokai rámutattak: a magyar reformátusság megmaradásának záloga, ha megőrzi a rá bízott várat, Isten Igéjét, Krisztus igazságát.

Egyházunk

Négyszáz éves örökség

Egyházmegyei presbiteri találkozó volt Pápán.

Hittan: létszámjelentés

Tájékoztató az állami iskolák 1-8. évfolyamán kötelezően választható hit- és erkölcstan 2017/18. tanévi becsült létszámának jelentéséhez.

Egységes lelkészképesítő vizsga

Szeptember 12-én és 13-án a Magyarországi Református Egyház Zsinati Székházában tartják a 2017-es egységes lelkészképesítő vizsgát, melynek jelentkezési határideje július 31.

Évforduló

Huszonöt éve gyógyító közösségben

Az intézmény idei jubileumát május 13-án családi majálissal ünnepelték meg a gyermekkórház dolgozói és hozzátartozóik.

Zsinat

Pünkösdig tart a Csillagpont kedvezményes jelentkezési időszaka

Szontágh Szabolcs, a Zsinati Ifjúsági Iroda vezetője beszámolt a 2017-as Csillagpont ifjúsági találkozó szervezéséről és az áprilisban megtartott Zsinati Ifjúsági Fórumról.

Országos lelkipásztori intézetet hoznak létre

A lelkipásztorok továbbképzésének támogatása és életpályájának egységes nyilvántartása lesz a feladata az Országos Lelkipásztori Intézetnek.

Jubiláló társadalmi missziók

Hálát adtak a huszonöt éves Tiszta Forrás Alapítvány és a tíz éve működő Református Missziói Központ szolgálatáért, valamint a Protestáns Tábori Püspökség elmúlt esztendejéről is beszámoltak a Zsinat május 23-i ülésén.

Odaítélték a zsinati alapítású díjakat

A Magyarországi Református Egyház Zsinata május 23-i ülésén döntött arról, kik kapják 2017-ben a zsinati alapítású pedagógiai, szeretetszolgálati és lelkészi kitüntetéseket.

Nem a kommunizmusra kellene mutogatni

Kép: Nem a kommunizmusra kellene mutogatni

„Nem a kommunizmusra kellene mutogatni, amikor a jelenkori egyház nyomorúságának okait keressük" – hangsúlyozta a Zsinat tavaszi ülésszakát megnyitó beszédében Bogárdi Szabó István, a testület lelkészi elnöke.

Az egyház lényege

Kép: Az egyház lényege

Gaál Sándor tiszántúli zsinati tag áhítatával vette kezdetét a Magyarországi Református Egyház Zsinata XIV. ciklusának 7. ülésszaka május 23-án.

Blogok

Rendszeresen szemlézünk keresztyén blogokat. A tartalmuk nem része a refomatus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenésre mutatnak.

KriszTeSóSzerelemről és házasságról szakszerűen

Tanulhatunk a házasságról és szerelemről sekélyes bölcselkedésből, de ez a könyv mélyre visz: tanít szeretni.

ReposztBudapesti jeggyel Szögedében

Az abszurd, mint élethelyzet részévé lett hétköznapjainknak.

MegmondomAz agyonterheltségtől a megbocsátásig

Pusztán irányelvek vannak, sarkalatos pontok, amelyek rámutathatnak bizonyos tünetek kezelésének módjára.

Istent keresem

ApCsel 13,1–12

„Saul pedig, akit Pálnak is hívnak, megtelve Szentlélekkel ránézett,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / HitvallásainkEz történik továbbiak →

Dunamelléki Egyházkerület

Amikor a jó dolgok véget érnek

Épp érettségi időszak van. Sokan nemrég ballagtak el, és épp most hagynak maguk mögött remélhetőleg csodálatos éveket. Valami jó dolog véget ért, és a jövő ... ...

Kijelölni az utat

Egy reformátor, aki világhírű lehetett volna, mégis inkább honfitársainak prédikált; egy prédikátor, akiről sokáig úgy tartották, a törökök ölték meg; és egy színdarab, amelynek jelmezeiből ... ...

Dunántúli Egyházkerület

A reformáció története, értéke és hatása

A fenti címben megfogalmazottakra nézve tartott előadássorozatot a Kaposvár-környéki Gyülekezetek közössége február 17. és március 31. közötti időszakban minden pénteken 18 órai kezdettel.

A pápai Refi büszkesége

Varga- Umbrich Eszter a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma 11. C osztályos tanulója, nemcsak iskolájának, hanem az egész református közoktatásnak egyik kimagasló tehetsége, akire mindannyian büszkék lehetünk.

Tiszáninneni Egyházkerület

Átkeresztelték a Selyemréti Iskolát

A reformáció 500. évfordulója alkalmából Szalay Sámuel református püspök nevét vette fel a miskolci Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. ...

Kiállítás mutatja be a protestáns iskolák történetét

Protestáns iskolatörténeti kiállítás nyílt Miskolcon, ami a Kárpát-medence református és evangélikus intézményeinek múltját mutatja be. Május végéig a Városházán lehet megtekinteni, de a következő másfél ... ...

Tiszántúli Egyházkerület

Hálaadó Istentisztelet Hajdúszováton – hanganyaggal

A Hajdúszováti Református Egyházközség 2017. május 6-án, szombaton 14 órai kezdettel hálaadó istentiszteletet tartott a reformáció 500 éves évfordulójára felújított templom örömére.

Szatmári Református Egyházmegye Ifjúsági Nap 2017

Április 8-án, szombaton rendezte meg a Szatmári Református Egyházmegye az ifjúsági napját Jánkmajtison. Az elváráson felüli jelentkezésnél is többen jöttek el, összesen 180 fő regisztrált.

Neked mondom, kelj fel! — a lelkész válaszol

Mi a menete, hogy felnőtt korban megkeresztelkedjek?

Felnőttkorban a keresztség szentségének kiszolgáltatását úgynevezett konfirmációs oktatás előzi meg, amely segíti a megkeresztelendőt abban, hogy kérése érett hitbeli döntésen alapuljon. A felnőtt keresztség és a konfirmációs oktatás komolyan vétele biztosan hasznára válik lelkiekben, önmaga mélyebb megismerésében, de egyéb általános műveltségi ismeretek megszerzésében is.
Tovább olvasom

Forduljanak hozzánk!

Református lelkipásztoraink szeretnének az internet segítségével azokhoz fordulni, akikben kérdések vetődtek fel, de úgy érzik, nem tudják kinek feltenni őket. Keressenek meg minket, ha olyan életvezetési tanácsot is szívesen meghallgatnának, ami a Biblia tanításán alapul; ha a megnyugvást Istenben keresik; és akkor is írjanak, ha kérdésük van a keresztyén hittel, tanítással, református egyházunkkal kapcsolatban.

Hajdú Zoltán Levente

Számomra a gyülekezet nem múzeum, hanem élő közösség.

Kik segíthetnek még?

A Lelkész válaszol rovatunkhoz fordulók mellett azoknak is szeretnénk tanácsot nyújtani, akik úgy érzik, más típusú segítségre szorulnak. A gyülekezetekben élő, dolgozó lelkipásztorok mellett egyházunkban számos lelkigondozói szolgálat, bajba jutottak megsegítésével foglalkozó intézmény működik. Tovább...

Kálvin Kiadó

Pünkösdi bibliaolvasás

Az első pünkösd csodáját felidézve, a reformáció kezdetének 500. évfordulóján középiskolások, egyetemisták és érdeklődők olvassák fel a Biblia választott részeit a budapesti Kálvin téri templom lépcsőjéről pünkösd hétfő délután.

Szent István Könyvhét

Kedvezményes keresztyén könyvvásár a budapesti Ferenciek terén, május 22–27. (hétfőtől szombatig), 10.00-től 18.00 óráig.

  • Prot. etika
  • Konkordanciás Biblia
  • Helvét Hitvallás
  • Barnes
  • HZL Felhők